Premies

BELASTINGVERMINDERING

De in 2012 gemaakte kosten voor de beveiliging tegen inbraak of brand geven recht op een belastingvermindering van 30 %.
In de loop van 2012 verspreidden de FOD's Financiën en Binnenlandse Zaken een brochure over het beveiligen van een woning tegen inbraak of brand. Daarin werd vermeld dat de uitgaven voor de beveiliging tegen inbraak of brand gedaan in 2012 recht geven op een belastingvermindering van 50 %, maar door de invoering van de wet van 13 december 2012 daalde dit percentage echter tot 30 %.

Belastingvoordeel 2013

30% van de investering in beveiliging (inbraakdetectie, camera's, brandblusapparaten, rookmelders, meldkamer, ...) van een privéwoning kan je terugverdienen d.m.v. belastingvermindering en dit tot max € 730!
Investeringen die u laat uitvoeren en die u betaald, zijn aftrekbaar in het volgende aanslagjaar.
Wanneer je kiest voor doormelding naar een meldkamer kan je ook het jaarlijks abonnementsgeld inbrengen in je belastingen en 30% recupereren!
Meer informatie vindt u op volgende link: