Black out en alarmsystemen, hoe zit dat nu ?

21 feb 2015

Black out en alarmsystemen, hoe zit dat nu ?

Posted by with 0 Comments in nieuws

Wat te verwachten bij stroompannes en de invloed op uw alarmsysteem.

Ongetwijfeld heeft u via diverse media vernomen dat we ons deze herfst en
winter mogen verwachten aan onderbrekingen in de stroomvoorziening. Zijn er gevolgen op uw alarminstallatie? Dient u preventieve maatregelen te
nemen? Wat meer uitleg:

Inbraaksystemen

Een inbraakinstallatie is altijd voorzien van 2 noodvoedingen (centrale en
buitensirene): de batterijen verzekeren dat uw systeem haar werking verder
zet bij stroomuitval. Deze accu’s worden bij het (jaarlijks) onderhoud
nagekeken.

Er is dus geen reden tot paniek, uw beveiliging blijft z’n optimale werking
behouden. Mits uiteraard het jaarlijks onderhoud is voorzien.

De melding van een stroomstoring gebeurt op verschillende manieren:
bieptoon op het bedieningsklavier en/of via meldkamer of spraakmodule.
Bekijk uw handleiding om de juiste stappen te volgen indien er zich een
stroomonderbreking voordoet.

Houdt ook rekening met de aard van uw telefoonlijn. De telefoonlijn zorgt voor doormelding van uw alarmsignalen naar de meldkamer of rechtstreeks naar uw (mobiel) nummer. We raden u aan u te informeren bij uw provider en indien nodig een noodvoeding voor uw telefoonmodem te laten voorzien.

Branddetectiesystemen.

Uw brandcentrale is voorzien van noodvoedingen die zorgen voor een
autonome werking van uw systeem. Deze accu’s worden bij het (jaarlijks)
onderhoud nagekeken. Een correct onderhouden systeem zal niet voor
verrassingen zorgen.

Op het display van de centrale, en eventuele herhaalborden, zal er na enkele minuten een melding af te lezen zijn dat er sprake is van stroompanne. Bij een stroompanne zal het systeem een bieptoon geven. Bekijk best uw handleiding om de juiste stappen te volgen.

Ook hier, houdt rekening met de aard van uw telefoonlijn. De telefoonlijn zorgt voor doormelding van uw alarmsignalen naar de meldkamer of rechtstreeks naar uw (mobiel) nummer. We raden u aan u te informeren bij uw provider en indien nodig een noodvoeding voor uw telefoonmodem te laten voorzien. Zie ook de rubriek doormelding onderaan deze tekst.

Meldkamer

Bij stroompanne zal uw systeem een technische storing uitsturen naar de
meldkamer. Bij een grote stroompanne kan de werklast van een meldkamer
exponentieel stijgen en vertraagt hierdoor de reactietijd voor verwerking van de binnenkomende alarmen. Bij extreme weersomstandigheden of massale stroomonderbrekingen ontvangt de meldkamer soms op korte tijd honderden alarmen. De meldkamer hanteert in die situatie het principe dat uw systeem, middels de noodvoedingen, een correcte werking garandeert. Het kan dus zijn dat u pas laattijdig een storingsmelding van uw meldkamer krijgt. Denk dus aan apparaten zoals camera-beeldopname én haar verlichting, frigo, diepvries, dompelpompen, airco in IT-omgeving, verwarming…
De meldkamers zelf blijven functioneren. Ze zijn voorzien van noodgeneratoren voor de voorziening van elektriciteit.

Camerasystemen

Voor uw camera-installatie is er standaard geen autonomie voorzien. In geval van stroompanne zal er dus geen opname plaatsvinden. Dit geldt ook voor een opname-unit die aangesloten is via een standaard stopcontact.

De koppeling voor het beheer via uw netwerk (IP) verdient ook uw aandacht:
elke switch/router die zonder spanning valt zal immers de communicatie
onderbreken. Indien het van groot belang is dat de camera’s blijven opnemen
bij stroomuitval, zijn hier uiteraard oplossingen voor. U kan ons hierover
contacteren.

Toegangscontrole

Betreffende toegangscontrole is iedere situatie anders. Hier raden we aan
met ons contact te nemen.

Doormelding
Wij wensen u te wijzen op het grote verschil tussen een type ‘PSTN communicatielijn’
en een type ‘modem/omvormer-lijn’:

Bij het eerste type is het zo dat de communicatielijn zelf de nodige spanning
(48V) levert om de communicatie (en de beltoon van uw telefoontoestel) te
voeden (indien het verdeelstation ook nog onder spanning staat).

Bij het tweede type wordt de modem/omvormer-lijn gevoed vanuit het net
(220V) waar hij staat opgesteld, in dit geval in uw woning/bedrijf.

Uw telefoonlijn werkt dus niet als er op de bij u geplaatste modem/omvormer
geen spanning (220V) aanwezig is. Dit kan te wijten zijn aan het ontbreken
van de spanning (220V) op de stroomkring waarop de modem/omvormer is
aangesloten en/of een stroompanne op uw volledige installatie en/of de
straatvoeding van de stroomleverende maatschappij die defect is.
Hoe impacteert dit uw alarminstallatie?

– Als uw modem/omvormer geen voeding (220V) krijgt werkt uw
(telefoon)communicatielijn niet;
– Bijgevolg zal uw alarmtransmissie die via dit toestel gebeurt bij een
spanningsonderbreking ook niet werken communicatieprovider een
modem/omvormer indien u door uw zonder backup-batterij lietplaatsen en/of zelf geplaatst hebt. Wij wensen er u op te wijzen dat u hiervoor de volledige verantwoordelijkheid draagt.

Mogelijke oplossingen zijn:

1. Bij uw communicatieprovider kiezen voor een (betalende of duurdere)
modem/omvormer met backup-batterij. Niet de betere oplossing daar de
autonomie vrij beperkt is en de goede werking van de batterij niet overwaakt wordt; dit in tegenstelling met het alarmsysteem waar de autonomie minstens
24 uur bedraagt.

2. Een UPS (stroom-backup-toestel) laten installeren met spannings-lijnoverwaking met onmiddellijke melding van een spanningsonderbreking via het alarmsysteem (wordt dan ook jaarlijks nagekeken met het servicecontract).

3. Een GSM/GPRS-transmitter (in backup) laten plaatsen met een
terugkoppeling via de alarmuitgang van de alarmcentrale. Hierbij werkt de
transmissie altijd, ongeacht de aanwezigheid van netspanning (220V) en/of
de vaste communicatielijn (tenzij de GSM/GPRS-zendmast defect is ).

Comments are closed.