De Vlaamse regering investeert fors in beveiligingstechnologie.

21 feb 2015

De Vlaamse regering investeert fors in beveiligingstechnologie.

Posted by with 0 Comments in nieuws

De Vlaamse regering investeert fors in beveiligingstechnologie en de vaste kost daarvoor wordt geraamd op 320.000 euro per maand. Dat antwoordt Vlaams minister voor Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) op een schriftelijke parlementaire vraag van Griet Smaers (CD&V).

Eenmalige investeringen in beveiligingstechnologie verlopen vooral piekgewijs, en variëren van 500.000 euro tot twee miljoen euro per jaar en de kosten van online beveiliging zullen de komende jaren wellicht nog toenemen.

Aanvallen
De websites en internettoepassingen van de Vlaamse overheid krijgen steeds meer af te rekenen met cyberaanvallen. Daarvan waren er dit jaar al minstens acht, tot nog toe zonder schade.

Ook de federale overheid bereidt zich voor op de dreiging van een vloedgolf aan cyberaanvallen. Vorig jaar registreerde Fedict, de federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie, zeven zware aanvallen op sites van de federale overheid.

De federale overheid maakt eveneens de nodige budgetten vrij om zich tegen dergelijke cyberaanvallen te verweren. De Vlaamse en federale overheid overleggen periodiek over veiligheidsincidenten en cyberdreigingen om hier samen tijdig op in te spelen.

Geef een reactie